** รับด่วน..Sales Support // Sathorn Office **

2014.08.26ประเภทธุรกิจ Trading Machine & Spareparts
ตําแหน่ง Sales Support
เงินเดือน 17000-25000
สถานที่ทํางาน Asia Center Bldg.,Sathorn

Detail

 • คุณสมบัติ เพศหญิง
 • อายุ24-30
 • ภาษาGood communication in English

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed 


  ?????? ???????? ??????????? ??????????? (?????????)?????
  ?????????????????????????????????? ???????????? ????????????????????????????????????????????????????

  ***********************************************************

  ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ???? ???. ?????????????? – ???????? ???? 8.30-17.30 ?. ?????????????????????? Sales Support ????? 1 ????? ??????

  1.??????????????? ?????????? ??????????? 24-30 ??
  2.??????????????????????????????????????????
  3.???????????????????????????????? ??????? ?????? ????????????????? 1-3 ??
  4.??????????????????????????
  5.????????????????

  ************************************

  ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????21 (??????? ???? /?????????? ???????? )

  ????????????????????? ?????? 081-8680461 / 02-2608454

  ????????????????? khnaittha@pcmt.in/th

  *********************************************