***ล่ามภาษาญี่ปุ่น สัญญาจ้าง 1 เดือน***เพศชายเท่านั้น//ทำงานที่สมุทรปราการ//ติดต่อ กิ๊ก 081-9847688

2014.08.28ประเภทธุรกิจ NON MANUFACTURING - ENGINEERING - - ENGINEERING SERVICE
ตําแหน่ง JAPANESE INTERPRETER
เงินเดือน N/A
สถานที่ทํางาน SAMUTPRAKARN

Detail

 • คุณสมบัติเพศชาย
 • อายุ
 • ภาษาJAPANESE

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed 


  ??????????????????????????? ???????????????????
  ????????????????????????
  ??????????????
  ????????????? 1 ?????
  ????????????????????????????????????????
  ???????????????????????? ????????????????????????

  ?????????? ???? ????? 081-9847688
  ?????? radeewat@personnelconsultant.co.th