*** รับด่วน..Sales & Service Engineer // Robot // หลายอัตรา ***

2014.09.29ประเภทธุรกิจ Trading - Machine/Robot
ตําแหน่ง Sales & Service Engineer
เงินเดือน 20000-35000
สถานที่ทํางาน Bangkok

Detail

- Sales & service to customer - Settup and installation machine

 • คุณสมบัติเพศชาย
 • อายุ23-30
 • ภาษาFair communication in English

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed   ?????? ???????? ??????????? ??????????? (?????????)?????
  ?????????????????????????????????? ???????????? ????????????????????????????????????????????????????

  ***********************************************************

  ?????????????????????????????????????? ????????????????????? ??????????????????? ???. ????????????????????????? 8.30-17.30 ?. ?????????????????????? Sales & Service Engineer ???????????????

  1.?????????????? ?????????? ??????????? 22-33 ??
  2.?????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ???????????????????????????????
  3.????????????????????????????????????? ???????????????????? ?????????????? ??????????? 1-3 ?? ??????
  4.??????????????????????????
  5.????????????????
  *** ?????????????????? ***

  ************************************

  ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????21 (??????? ???? /?????????? ???????? )

  ????????????????????? ?????? 081-8680461 / 02-2608454

  ????????????????? khnaittha@pcmt.in.th

  *********************************************