*** รับด่วน..Sales & Service Engineer // Robot // หลายอัตรา ***

2014.09.29


ประเภทธุรกิจ Trading - Machine/Robot
ตําแหน่ง Sales & Service Engineer
เงินเดือน 20000-35000
สถานที่ทํางาน Bangkok

Detail

- Sales & service to customer
- Settup and installation machine

  • คุณสมบัติเพศชาย
  • อายุ23-30
  • ภาษาFair communication in English


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

?????? ???????? ??????????? ??????????? (?????????)?????
?????????????????????????????????? ???????????? ????????????????????????????????????????????????????

***********************************************************

?????????????????????????????????????? ????????????????????? ??????????????????? ???. ????????????????????????? 8.30-17.30 ?. ?????????????????????? Sales & Service Engineer ???????????????

1.?????????????? ?????????? ??????????? 22-33 ??
2.?????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ???????????????????????????????
3.????????????????????????????????????? ???????????????????? ?????????????? ??????????? 1-3 ?? ??????
4.??????????????????????????
5.????????????????
*** ?????????????????? ***

************************************

???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????21 (??????? ???? /?????????? ???????? )

????????????????????? ?????? 081-8680461 / 02-2608454

????????????????? khnaittha@pcmt.in.th

*********************************************