เลขานุการ/ ชาย-หญิง ไม่เกิน 40 ปี ภาษาญี่ปุ่นดี ทำงานจันทร์-ศุกร์ ที่นิคมเวลโกร

2014.09.16


ประเภทธุรกิจ ผลิตเม็ดพลาสติก
ตําแหน่ง Secretary
เงินเดือน -50,000
สถานที่ทํางาน นิคมเวลโกร ฉะเชิงเทรา

Detail

เลขานุการให้กับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น
ติดต่อประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ25-40 ปี
  • ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารได้ดี


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

?????????
– ?????
– ????????????????????
– ????????????????????????
– ???????????????????
– ??????????????
– ?????????
– ?????
– ???????????? ??????????? ???????????
– ?????????
– ??????????????? (?????????)
– ???????????????
– ????????????????? ????????? ???????????????
– ???????? ??????????? ?????????????
– ???????????????????? ???? ????? ?????????? ???

????????????????????? ???????? 081-8249958
E-mail: siriwan@personnelconsultant.co.th