เลขานุการ/ ชาย-หญิง ไม่เกิน 40 ปี ภาษาญี่ปุ่นดี ทำงานจันทร์-ศุกร์ ที่นิคมเวลโกร

2014.09.16ประเภทธุรกิจ ผลิตเม็ดพลาสติก
ตําแหน่ง Secretary
เงินเดือน -50,000
สถานที่ทํางาน นิคมเวลโกร ฉะเชิงเทรา

Detail

เลขานุการให้กับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น ติดต่อประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
 • อายุ25-40 ปี
 • ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารได้ดี

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed 


  ?????????
  – ?????
  – ????????????????????
  – ????????????????????????
  – ???????????????????
  – ??????????????
  – ?????????
  – ?????
  – ???????????? ??????????? ???????????
  – ?????????
  – ??????????????? (?????????)
  – ???????????????
  – ????????????????? ????????? ???????????????
  – ???????? ??????????? ?????????????
  – ???????????????????? ???? ????? ?????????? ???

  ????????????????????? ???????? 081-8249958
  E-mail: siriwan@personnelconsultant.co.th