ล่ามภาษาญี่ปุ่น ชาย/หญิง ทำงานที่อีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง มีรถรับส่ง

2014.09.30


ประเภทธุรกิจ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ตําแหน่ง ล่ามภาษาญี่ปุ่น
เงินเดือน ตามประสบการณ์
สถานที่ทํางาน นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง

Detail

ล่ามสื่อสารระหว่างคนญี่ปุ่นและคนไทย
แปลเอกสารต่างๆ
ทำงาน จันทร์-เสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์)

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ21-40
  • ภาษาภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

?????????
– ????????(???????? ?????? ????????)
– ????????
– ??????????
– ????????????????????
– ????????????
– ???????????
– ???????????
– ?????

?????????? ????????
081-8249958
E-mail: siriwan