รับสมัคร PRODUCTION ENGINEER/ผู้ชายเท่านั้น/จบวิศวะเครื่องกลหรือไฟฟ้า/จบใหม่หรือมีประสบการณ์/สถานที่ทำงาน-นิคมฯปิ่นทอง3 ชลบุรี

2014.10.29


ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING-SURFACE TREATMENT METALIZING
ตําแหน่ง PRODUCTION ENGINEER
เงินเดือน 15,000-25,000
สถานที่ทํางาน นิคมฯปิ่นทอง 3 จ.ชลบุรี

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย
  • อายุ22-30
  • ภาษาภาษาอังกฤษ-พอใช้


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

1.??????????????
2.?????????? ????????? ?????????????
3.??????????????????????????????? 1??
4.??????????????????????

***???????????????? ?????? (??????) ???.02-2608454 , viagra 081-8680462 ???? e-mail : jitiporn@pcmt.in.th***