*** เปิดรับ!! SALES COORDINATOR–JAPANESE–Sathorn–BKK **

2014.10.30


ประเภทธุรกิจ Trading for Electronics part
ตําแหน่ง Sales Coordinator Japanese
เงินเดือน 25000-35000
สถานที่ทํางาน Sathorn,BKK

Detail

- Coordinate with customer and supplier
- Issue for import-export document

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ23-35
  • ภาษาGood command in Japanese
    (JLPT Level 3 or N3 up)


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

?????? ???????? ??????????? ??????????? (?????????)?????
?????????????????????????????????? ???????????? ????????????????????????????????????????????????????

***********************************************************

????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ???? ???. ??????????? – ????? ???? 8.30-17.30 ?. ?????????????????????? Sales Coordinator Japanese ????? 1 ????? ??????

1.??????????????? ?????????? ??????????? 23-35 ??

2.??????????????????????????????????????????

3.???????????????????????????????? ??????? ?????????????????????????? 1-3 ??

4.???????????????????????????????????????????????

************************************

???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????21 (??????? ???? /?????????? ???????? )

????????????????????? ?????? 081-8680461 / 02-2608454

????????????????? khanittha@pcmt.in.th