เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ/เพศหญิง อายุระหว่าง25-35ปี/มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี/ประจำออฟฟิศแถวพระราม3/สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ณัฐนันท์ โทร 081-8392314

2014.11.07


ประเภทธุรกิจ นำเข้าและขายชิ้นส่วนอิเลคทรอนิค
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
เงินเดือน ตามประสบการณ์
สถานที่ทํางาน พระราม3

Detail

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ22-35
  • ภาษาอังกฤษ


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

?????????????????????
-??????? ???? 25-35 ??
-????????????????????????????
-?????????????????????????? 1 ????????
-??????????????????????
????????????????????-?????
???? 8.30-17.30 ?.

??????? ??????????????????????? ???????????????????????? ???????? ??? 081-8392314
???????????????????????????????? nattanan@personnelconsultant.co.th