ล่ามภาษาญี่ปุ่น//เพศหญิง//ประจำโรงงานที่นิคมอมตะนครเฟส2 ชลบุรี//มีรถรับส่ง

2014.11.07ประเภทธุรกิจ ผลิตและแปรรูปเหล็กอลูมิเนียม
ตําแหน่ง ล่าม(ภาษาญี่ปุ่น)
เงินเดือน 20,000-40,000
สถานที่ทํางาน นิคมอมตะนคร เฟส2 ชลบุรี

Detail

 • คุณสมบัติ เพศหญิง
 • อายุ21-35ปี
 • ภาษาญี่ปุ่น

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed 


  ?????????????????????? ?????????????????? ???2 ?.?????? ????????????????????????? ????????????????

  – ??????? ??????????? 21-35??
  – ??????????????????????? ????????????????????
  – ???????????????????????? ??????????????????
  – ?????????? 0-3??

  **???????????????
  – ????????????
  – ????????????
  – ????????????????
  – ????????????????????
  – ?????-??? ??????*?????*?????????
  – ?????????
  – ????
  – ?????????
  – ???????????????

  ??????????????????????????????? ????????? 081-8896277 / 02-2608454 ????????????? piyanan@pcmt.in.th