เปิดรับด่วน…ชิปปิ้ง-บีโอไอ — บ.นำเข้าอิเล็กทรอนิกส์ — สีลม ***

2014.11.14


ประเภทธุรกิจ Trading for Electronic parts
ตําแหน่ง Shipping - BOI
เงินเดือน 15000-25000
สถานที่ทํางาน Silom,Bangkok

Detail

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ20-30
  • ภาษาFair communication in English


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

?????? ???????? ??????????? ??????????? (?????????)?????
?????????????????????????????????? ???????????? ????????????????????????????????????????????????????

***********************************************************

????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ???? ???. ??????????? – ????? ???? 8.00-17.00 ?. ?????????????????????? Shipping-BOI ????? 1 ????? ??????

1.??????????????? ?????????? ??????????? 20-30 ??
2.??????????????????????????????????????????
3.???????????????????????????????? ?????????????????????????? ??????????? 0-2 ??
4.????????????????????????????

************************************

???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????21 (??????? ???? /?????????? ???????? )
????????????????????? ?????? 081-8680461 / 02-2608454
????????????????? khanittha@pcmt.in.th

*********************************************