พนักงานบัญชี/เพศหญิงอายุระหว่าง 23-30 ปี/จบปริญญาตรีสาขาการบัญชี/มีประสบการณ์อย่างน้อย1ปีขึ้นไป/สนใจสอบถามที่ณัฐนันท์โทร081-8392314

2014.11.18


ประเภทธุรกิจ นำเข้าและขายเครื่องปริ๊น
ตําแหน่ง พนักงานบัญชี
เงินเดือน 15,000-20,000
สถานที่ทํางาน กรุงเทพฯ

Detail

 • คุณสมบัติ เพศหญิง
 • อายุ23-30
 • ภาษาอังกฤษ


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

Accountant/????????????
– ??????? ??????????? 23-30 ??

ประเภทธุรกิจ นำเข้าและขายเครื่องปริ๊น
ตําแหน่ง พนักงานบัญชี
เงินเดือน 15,000-20,000
สถานที่ทํางาน กรุงเทพฯ

Detail

 • คุณสมบัติ เพศหญิง
 • อายุ23-30
 • ภาษาอังกฤษ


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

– ???. / ????????? ????????????
– ????????????????????????????? ????????? 1 ??
– ??????????????????, nurse ??????????, pills ????????, ???????? ?????????????????????
– ?????????????????????????
– ??????????????? 15,000 (?.???) – 20,000 (???????????????)

????????????????????-?????
???? 8.30-17.30 ?.

ประเภทธุรกิจ นำเข้าและขายเครื่องปริ๊น
ตําแหน่ง พนักงานบัญชี
เงินเดือน 15,000-20,000
สถานที่ทํางาน กรุงเทพฯ

Detail

 • คุณสมบัติ เพศหญิง
 • อายุ23-30
 • ภาษาอังกฤษ


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

ประเภทธุรกิจ นำเข้าและขายเครื่องปริ๊น
ตําแหน่ง พนักงานบัญชี
เงินเดือน 15,000-20,000
สถานที่ทํางาน กรุงเทพฯ

Detail

 • คุณสมบัติ เพศหญิง
 • อายุ23-30
 • ภาษาอังกฤษ


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

??????? ??????????????????????? ???????????????????????? ???????? ??? 081-8392314
???????????????????????????????? nattanan@personnelconsultant.co.th