ล่ามภาษาญี่ปุ่น ทำงานที่โคราช 2 ตำแหน่ง ***สวัสดิการดี***

2014.11.22ประเภทธุรกิจ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ตําแหน่ง ล่ามภาษาญี่ปุ่น
เงินเดือน -40,000
สถานที่ทํางาน นครราชสีมา

Detail


ล่ามสื่อสารระหว่างคนญี่ปุ่นและคนไทย
แปลเอกสารต่างๆ  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง

  • อายุ23-35

  • ภาษาญี่ปุ่นระดับ 3 ขึ้นไป
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed ?????????

– ?????-???

– ????????

– ?????

– ??????????

– ?????????

– ????????????????

– ????????????????????

– ??????????

– ?????????????????

– ?????????????????

– ?????

– ???????????????????????

– ??????????????

– ????????????????????????????????????


?????????? ????????

???. 081-8249958

E-mail: siriwan@personnelconsultant.co.th