ล่ามภาษาญี่ปุ่น ทำงานที่โคราช 2 ตำแหน่ง ***สวัสดิการดี***

2014.11.22


ประเภทธุรกิจ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ตําแหน่ง ล่ามภาษาญี่ปุ่น
เงินเดือน -40,000
สถานที่ทํางาน นครราชสีมา

Detail

ล่ามสื่อสารระหว่างคนญี่ปุ่นและคนไทย
แปลเอกสารต่างๆ

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ23-35
  • ภาษาญี่ปุ่นระดับ 3 ขึ้นไป


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

?????????
– ?????-???
– ????????
– ?????
– ??????????
– ?????????
– ????????????????
– ????????????????????
– ??????????
– ?????????????????
– ?????????????????
– ?????
– ???????????????????????
– ??????????????
– ????????????????????????????????????

?????????? ????????
???. 081-8249958
E-mail: siriwan@personnelconsultant.co.th