ล่ามภาษาญี่ปุ่น ทำงานที่โคราช 2 ตำแหน่ง ***สวัสดิการดี***

2014.11.22ประเภทธุรกิจ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ตําแหน่ง ล่ามภาษาญี่ปุ่น
เงินเดือน -40,000
สถานที่ทํางาน นครราชสีมา

Detail

ล่ามสื่อสารระหว่างคนญี่ปุ่นและคนไทย แปลเอกสารต่างๆ

 • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
 • อายุ23-35
 • ภาษาญี่ปุ่นระดับ 3 ขึ้นไป

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed 


  ?????????
  – ?????-???
  – ????????
  – ?????
  – ??????????
  – ?????????
  – ????????????????
  – ????????????????????
  – ??????????
  – ?????????????????
  – ?????????????????
  – ?????
  – ???????????????????????
  – ??????????????
  – ????????????????????????????????????

  ?????????? ????????
  ???. 081-8249958
  E-mail: siriwan@personnelconsultant.co.th