เซลล์ภาษาญี่ปุ่น มีรถยนต์ส่วนตัว ทำงานที่ Q House ลุมพินี จ-ศ

2014.11.22


ประเภทธุรกิจ ขายเคมีภัณฑ์
ตําแหน่ง เซลล์ภาษาญี่ปุ่น
เงินเดือน ตามประสบการณ์
สถานที่ทํางาน ลุมพินี

Detail

แนะนำสินค้า ดูแลฐานลูกค้าเดิมและหาลูกค้าใหม่
ใช้รถยนต์ส่วนตัวในการทำงาน

  • คุณสมบัติเพศชาย
  • อายุ25-35 ปี
  • ภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษดี


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

?????????
-??????????
-????????
-???????????????????
-??????????
-?????
-?????

?????????? ????????
???. 081-8249958, remedy 02-2608454
E-mail: siriwan@personnelconsultant.co.th