*** รับด่วน…MARKETING — ประสบการณ์ด้านอาหาร — กรุงเทพ ***

2014.11.24ประเภทธุรกิจ Trading-Seafood
ตําแหน่ง Marketing Staff
เงินเดือน 2000-35000
สถานที่ทํางาน Bangkok

Detail

-Market research -Procument(Export) -Sales(Import)

 • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
 • อายุ25-35
 • ภาษาGood communication in English

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed 


  ?????? ???????? ??????????? ??????????? (?????????)?????
  ?????????????????????????????????????????? ???????????? ????????????????????????????????????????????????????

  ***********************************************************
  ???????????????????-??????????????? ?????????????????????????????2 ???????? ???. ??????????? – ????? ???? 8.30-17.30 ?. ?????????????????????? Marketing Staff ????? 2 ????? ??????

  1.?????????????? ?????????? ??????????? 24-35 ??
  2.??????????????????????????????????????????
  3.??????????????????????????????????? ???????????? ??????? ??????-?????????????????????????? ??????????? 1-3 ??
  4.????????????????????????????

  ************************************
  ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????21 (??????? ???? /?????????? ???????? )
  ????????????????????? ?????? 081-8680461 / 02-2608454
  ????????????????? khanittha@pcmt.in.th
  *********************************************