ล่ามภาษาญี่ปุ่น ชาย/หญิง ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ทำงานที่สิงห์บุรี มีรถรับส่ง

2014.11.27


ประเภทธุรกิจ ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ตําแหน่ง ล่ามภาษาญี่ปุ่น
เงินเดือน ืตามตกลง
สถานที่ทํางาน สิงห์บุรี

Detail

ล่ามสื่อสารระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่น ติดต่อกับบริษัทแม่ แปลเอกสารและอีเมล รับ 4 ตำแหน่ง
- ล่ามในแผนกจัดซื้อ 1 ตำแหน่ง
- ล่ามในฝ่ายผลิต 3 ตำแหน่ง
***ต้องการคนที่พร้อมจะเรียนรู้ ขยัน อัธยาศัยดี***

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ22-30
  • ภาษาญี่ปุ่น


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

?????????
?????????
????
?????????
??????????
????? (2?????/?? ????????)
??????????????????
????????????????
????????????????????????????
?????????

?????????? ????????
081-8249958
E-mail: siriwan@personnelconsultant.co.th