ล่ามภาษาญี่ปุ่น N2/ ชาย-หญิง ทำงานที่แหลมฉบัง ชลบุรี มีรถรับส่ง

2014.12.02


ประเภทธุรกิจ ผลิตเครื่องทำความเย็น
ตําแหน่ง ล่ามภาษาญี่ปุ่น
เงินเดือน ตามตกลง
สถานที่ทํางาน นิคมแหลมฉบัง

Detail

เป็นล่ามให้กับ Managing Director
บางครั้งต้องออกไปพบลูกค้ากับนาย
แปลเอกสารบ้าง

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • ภาษาญี่ปุ่นดี
    อังกฤษดี


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

?????????
-???????????
-?????????
-????????????????????
-?????-??????????
-????? 2 ?????/??
-????????????
-?????????????????
-????????????????????
-???????????????
-??????????????????
-??????????????????????????????????????
-???????????????????????
-????????

?????????? ????????
081-8249958
E-mail: siriwan@personnelconsultant.co.th