เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน// เพศ หญิง //สถานที่ทำงาน อโศก //สนใจติดต่อ เจล(ชินาภรณ์) 098-2591483

2016.01.08ประเภทธุรกิจ TRADING-MEDICINE
ตําแหน่ง ADMINISTRATOR
เงินเดือน 23000
สถานที่ทํางาน ASOKE

Detail


COORDINATE  • คุณสมบัติ เพศหญิง

  • อายุ-26

  • ภาษาENGLISH
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed 

??????? : ??????????????????????

??? : ????

???? : ??????? 26 ?? ????????????????????????????????2??

????????? : ????????

??????????????? : ????? 5???/???????

???????????? : ???? (???????)


?????????

– ?????????????????????????????????????? ????????? 2??

– ??????????????????? ??????????????????????/?????????


?????????

– 15, cialis 000 – 23, stuff 000 ???


**????????????????????????????? ???(????????) 098-2591483

???? ?????????? chinaphorn@personnelconsultant.co.th