พนักงานบัญชี เพศหญิงหรือชาย (ยินดีรับเด็กจบใหม่) /สื่อสารภาษาอังกฤษได้ /ทำงานที่บางนาตราด กม.19 สอบถามเพิ่มเติม พรธิดา 092-696-9779

2016.01.20ประเภทธุรกิจ TRADING - TOOL , NOT
ตําแหน่ง ACCOUNTANT
เงินเดือน 20,000 - 25,000
สถานที่ทํางาน BANGNA-TRAD K.M. 19

Detail
  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง

  • อายุ22-30 YEARS OLD

  • ภาษาGOOD COMMUNICATION ENGLISH
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed 

?????????

??? ???????????

??????????? 30??

?????????????????????????? ?????????

??????????????????????????


?????????????????????????

-????????????????????

-??????????????

-???????????????? VISA Work Permit


????? ?????????20, troche 000 – 25, buy cialis 000??? (??????????????????????????????????)

??????????????????

– ???????????

-?????????? 1,000 ???

-???????????????

-???????????

-?????


?????? ??????? ????????? ?????? ???? ???? ??????

???????? ?????-???? ??.19 ?.?????? ?. ???????????

????? ??????-?????

???? 08.15 – 17.15 ?.

??? ??? ??????????????? ??????????? ??? ?????? 092-696-9779 , 02-260-8454 ???? ??? resume ????? prontida@personnelconsultant.co.th