รับด่วน..ตำแหน่ง HR. MANAGER..ทำงานใกล้บีทีเอสเพลินจิต..สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี เพศชาย/หญิง

2016.01.22ประเภทธุรกิจ โลจิกติกส์
ตําแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
เงินเดือน 50000
สถานที่ทํางาน เพลินจิต

Detail
  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง

  • อายุ30-50

  • ภาษาอังกฤษ
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed ?????.??????????????????????????


?????????

1.??????/????

2.??????????? 50 ??

3.????????????????????-????? ???? ?????????????? ???????????????

4.???????????????? 50000 ???

5.??????????????????????

6.???????????????????????


??????????????? kesinee@personnelconsultant.co.th

?????????????????????????????

?????? / ???? 089-8165611