*** วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 พบกับบริษัทจัดหางานเพอร์ซันแนลฯได้ที่ งานJob Fair คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตร (บางเขน) ***

2016.02.26


JobFair ?.????? (??????) ??????????????? ???16

???????????? 29 ??????????  2559  ???? 9.30 – 15.30 ?.

???????????????????????????????  ??????????????????????????????????????????????????????

????????? ???????????????????????????????????????? ??????????????????????  PCMT Kitty Limited Edition

????????????? 🙂