่JAPANESE COORDINATOR & INTERPRETER : FEMALE 25Y. / JAPANESE SPEAKING / BKK /30-32K.

2016.04.08ไทย : หญิง ( 25 ปี)


หมายเหตุ


*** สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ ขนิษฐา 081-8680461 หรือ khanittha@pcmt.in.th *** • ระดับการศึกษาBACHELOR'S DEGREE : BUSNINESS MANAGEMENT

  WASEDA UNIVERSITY : JAPANESE LANGUAGE

 • ภาษาENGLISH : GOOD

  JAPANESE : GOOD

 • ตำแหน่งงานที่ต้องการ1.JAPANESE COORDINATOR 2.INTERPRETER

 • อาชีพหลัก1.JAPANESE ASST. 1.5 YEARS

 • เงินเดือนที่ต้องการ30000-32000

 • สถานที่ทำงานที่ต้องการBANGKOK

 • อาศัยอยู่ในประเทศTHAILAND