2016-07-20 ประชาสัมพันธ์ >>> รับสมัครพนักงานของแผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

2016.07.20ประเภทธุรกิจ Embassy
ตําแหน่ง Officer
เงินเดือน N/A
สถานที่ทํางาน Bangkok

Detail

 • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
 • อายุ
 • ภาษา1.English : Fluent 2.Japanese : Fluent

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed 


  รับสมัครพนักงานของแผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

  แผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
  เปิดรับสมัครพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ว่างลงดังต่อไปนี้ จำนวนรับสมัคร 2 คน

  1.คุณสมบัติของผู้สมัคร (ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อตามที่กำหนดข้างล่างนี้)
  – สัญชาติไทย
  – มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นสำหรับการทำงานได้เป็นอย่างดี
  (ภาษาอังกฤษ: TOEFL 83, TOEIC 865, IELTS 6.0, ภาษาญี่ปุ่น: N1 Level)
  – ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า, มีความสนใจประเทศญี่ปุ่น
  – บ้านพักอยู่ใน กทม. หรือบริเวณใกล้เคียง
  – มีความสามารถในการใช้ Microsoft Outlook, Word, Excel ฯลฯ
  – มีท่าทีและทัศนคติที่ดีต่อการทำงานตามข้อที่ 5 (รายละเอียดการทำงาน) มีความยืดหยุ่นและทำงานอย่างเอาจริงเอาจัง

  2. เงื่อนไขการทำงาน
  เงินเดือน: อัตราเงินเดือนจะเป็นไปตามระเบียบของสถานทูตฯ (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันสัมภาษณ์)
  เวลาทำงาน: วันจันทร์ – วันศุกร์ 08:30 – 16:30
  คาดว่าเริ่มทำงานประมาณเดือนกันยายนหรือเดือนพฤศจิกายน 2016

  3.สถานที่ทำงาน
  แผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
  177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330
  (เดินมาจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลุมพินีใช้เวลาประมาณ 10 นาที)

  4.รายละเอียดการทำงาน
  การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศไทย และ การติดต่องานกับหน่วยราชการไทยและเอกชนทั้งของไทยและญี่ปุ่น (รวมถึงงานเลขานุการ วิจัย ล่าม และ แปลงานด้วย)

  5.การสมัครงาน ** * สนใจสามารถส่งเอกสารสมัครงานโดยตรงที่สถานทูต  ****
  ผู้สนใจสมัครงานกรุณาส่งประวัติส่วนตัวเขียนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นส่งมาตามชื่อ – ที่อยู่ข้างล่างนี้
  Mr.Kengo Hayashihara
  Economic Section, Embassy of Japan
  177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

  6.ประวัติส่วนตัวต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้:
  รูปถ่าย ที่อยู่ ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ วัน/เดือน/ปีเกิด ประวัติการศึกษา (พร้อมสำเนาเอกสารเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา – ปริญญาบัตร) ประวัติการทำงาน และผลคะแนนสอบ (พร้อมสำเนาประกาศนียบัตร ของผลคะแนนสอบ เช่น TOEFL/TOEIC/IELTS หรือ JLPT เป็นต้น)
  หมายเหตุ ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อเพื่อนัดมาสอบสัมภาษณ์ประมาณกลางเดือนสิงหาคม
  การสัมภาษณ์จะเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาญี่ปุ่น ผู้สมัครจะไม่ได้รับคืนเอกสารที่ส่งมา

  *** กรุณาส่งจดหมายสมัครงานภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2016 ***

  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กด้านล่างค่ะ
  http://www.th.emb-japan.go.jp/th/news/recruitment_eco.htm

  หรือสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ขนิษฐา 081-8680461 / khanittha@personnelconsultant.co.th