เปิดรับตำแหน่ง..DESIGN ENGINEER — ( CATIA ) — One of Leader Japanese Automobile

2016.07.25


บริษัทญี่ปุ่นมีชื่อเสียงด้านธุรกิจยานยนต์ วิจัยและพัฒนางานด้านยานยนต์และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กำลังมองหาผู้ที่มีความสามารถในงานออกแบบวิศวกรรมยานยนต์ (โปรแกรม CATIA)
เปิดรับ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1. Design Engineer
– Male/Female, age not over 28 years old
– Bachelor Degree or Higher in field of Engineering
– Have experience 0-3 Years in Engineering Design ; Car Interior, Body, Chassis, Electrical Component, Power Train etc.
– Able to operate Catia, Solidwork, CAD-CAM, 2D and 3D Design.
– Experience in Automotive Business would be an advantage
– Good command in English (TOEIC 600 up)
– New graduate are welcome
Job descriptions
Design Engineers are involved in all aspects of concept, design, development and product quality. With an emphasis on technical excellence, then contribute from concept to initial test stage in such area as component development, complete vehicle development, local procurement production start-up and quality assurance.
Business : Japanese firm Research & Development for automotive
Working place : Ramintra , Bangkok
Salary 25000-35000 Baht (depend on experience)
Please contact K. Natcha (ณัชชา) 087-069-0888,02-260-8454 or send resume to natcha@pcmt.in.th

2. Design Engineer
– Male/Female, age 25-32 years old
– Bachelor Degree in field of Engineering (Mechanic, Electronic, Tool &Material, Automotive, Aerospace, or Related Field.
– More than 2-5 years of experience in Engineering Design
– Experience in Automotive business would be an advantage
– Average to good command in English
Business : Japanese Manufacturing (Automotive part)
Working place: Pathumthani , Nonthaburi
Salary Not over 35000 Baht (depend on experience)
Please contact K. Mueanpare (เหมือนแพร) 081-9017339 or send resume mueanpare@pcmt.in.th

*** หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมทางอีเมล khanittha@pcmt.in.th ***
Thank you for using our service 🙂