ตารางอบรมสัมนา HOU-REN-SOU ประจำเดือน กย.- ตค. 2559

2016.08.31

 


ตารางอบรมสัมนา ประจำเดือน กันยายน 2559


ทางบริษัทได้มีการจัดอบรมสัมนา Hou-Ren-Sou สำหรับผู้ที่สนใจหรือทำงานในบริษัทญี่ปุ่น โดยมีตารางการจัดอบรมดังนี้


วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 14.00-17.30 น. อบรม Business Manner & Basic Working

วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 14.00-17.00 น. อบรม Hou-Ren-Sou

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 10.00-17.00 น. อบรม Management Basic

วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 10.00-17.00 น. อบรม Theme Thinking

วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 14.00-17.30 น. อบรม Hou-Ren-Sou Management

วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 14.00-17.30 น. อบรม Hou-Ren-Sou Management(Japanese)

วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 10.00-17.00 น. อบรม Management Basic(Japanese)

วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 14.00-17.30 น. อบรม Hou-Ren-Sou Management

วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 10.00-17.00 น. อบรม Time Management

วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 14.00-17.00 น. อบรม Hou-Ren-Sou

วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 14.00-17.30 น. อบรม Business Manner & Basic Working


—————————————————————————————————————————-


ตารางอบรมสัมนา ประจำเดือน ตุลาคม 2559


ทางบริษัทได้มีการจัดอบรมสัมนา Hou-Ren-Sou สำหรับผู้ที่สนใจหรือทำงานในบริษัทญี่ปุ่น โดยมีตารางการจัดอบรมดังนี้


วันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00-17.30 น. อบรม Hou-Ren-Sou Management

วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00-17.30 น. อบรม Business Manner & Basic Working

วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00-17.00 น. อบรม Theme Thinking

วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00-17.30 น. อบรม Hou-Ren-Sou Management

วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00-17.00 น. อบรม Management Basic

วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00-17.00 น. อบรม Hou-Ren-Sou

วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00-17.00 น. อบรม Time Management

วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00-17.30 น. อบรม Business Manner & Basic Working

วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00-17.30 น. อบรม Business Manner & Basic Working

วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00-17.00 น. อบรม Hou-Ren-Sou


♦OPEN SEMINAR♦

สถานที่ : ห้องสัมมนา บริษัท PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER จำกัด

(สถานีรถไฟฟ้าอโศก อาคาร Interchange21 ชั้น UL)

ราคา : 3,000 บาท/ท่าน+VAT (รวมค่าเอกสารในการสัมมนาแล้ว)

***สำหรับ MANAGEMENT BASIC, THEME THINKING, TIME MANAGEMENT

5,000 บาท/ท่าน+VAT (รวมค่าเอกสารในการสัมมนาแล้ว) ***

จำนวน : 16 ท่าน/รอบ **ถ้าจำนวนต่อรอบเต็มต้องขออภัยสมัครในรอบถัดไป**

วิธีการสมัคร : ติดต่อ MS.WICHUDA บริษัท PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER จำกัด

E-MAIL : wichuda@personnelconsultant.co.th

MOBILE : 092-253-1501

TEL : 02-260-8362

FAX : 02-260-8361


http://www.value-i.jp/bangkok_thai.html


 


 Seminar2


Seminar3