ตารางอบรมสัมนา HOU-REN-SOU ประจำเดือน กย.- ตค. 2559

2016.08.31 

ตารางอบรมสัมนา ประจำเดือน กันยายน 2559

ทางบริษัทได้มีการจัดอบรมสัมนา Hou-Ren-Sou สำหรับผู้ที่สนใจหรือทำงานในบริษัทญี่ปุ่น โดยมีตารางการจัดอบรมดังนี้

วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 14.00-17.30 น. อบรม Business Manner & Basic Working
วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 14.00-17.00 น. อบรม Hou-Ren-Sou
วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 10.00-17.00 น. อบรม Management Basic
วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 10.00-17.00 น. อบรม Theme Thinking
วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 14.00-17.30 น. อบรม Hou-Ren-Sou Management
วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 14.00-17.30 น. อบรม Hou-Ren-Sou Management(Japanese)
วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 10.00-17.00 น. อบรม Management Basic(Japanese)
วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 14.00-17.30 น. อบรม Hou-Ren-Sou Management
วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 10.00-17.00 น. อบรม Time Management
วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 14.00-17.00 น. อบรม Hou-Ren-Sou
วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 14.00-17.30 น. อบรม Business Manner & Basic Working

—————————————————————————————————————————-

ตารางอบรมสัมนา ประจำเดือน ตุลาคม 2559

ทางบริษัทได้มีการจัดอบรมสัมนา Hou-Ren-Sou สำหรับผู้ที่สนใจหรือทำงานในบริษัทญี่ปุ่น โดยมีตารางการจัดอบรมดังนี้

วันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00-17.30 น. อบรม Hou-Ren-Sou Management
วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00-17.30 น. อบรม Business Manner & Basic Working
วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00-17.00 น. อบรม Theme Thinking
วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00-17.30 น. อบรม Hou-Ren-Sou Management
วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00-17.00 น. อบรม Management Basic
วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00-17.00 น. อบรม Hou-Ren-Sou
วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00-17.00 น. อบรม Time Management
วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00-17.30 น. อบรม Business Manner & Basic Working
วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00-17.30 น. อบรม Business Manner & Basic Working
วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00-17.00 น. อบรม Hou-Ren-Sou

♦OPEN SEMINAR♦
สถานที่ : ห้องสัมมนา บริษัท PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER จำกัด
(สถานีรถไฟฟ้าอโศก อาคาร Interchange21 ชั้น UL)
ราคา : 3,000 บาท/ท่าน+VAT (รวมค่าเอกสารในการสัมมนาแล้ว)
***สำหรับ MANAGEMENT BASIC, THEME THINKING, TIME MANAGEMENT
5,000 บาท/ท่าน+VAT (รวมค่าเอกสารในการสัมมนาแล้ว) ***
จำนวน : 16 ท่าน/รอบ **ถ้าจำนวนต่อรอบเต็มต้องขออภัยสมัครในรอบถัดไป**
วิธีการสมัคร : ติดต่อ MS.WICHUDA บริษัท PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER จำกัด
E-MAIL : wichuda@personnelconsultant.co.th
MOBILE : 092-253-1501
TEL : 02-260-8362
FAX : 02-260-8361

http://www.value-i.jp/bangkok_thai.html

 

 Seminar2

Seminar3