..ทำบุญประจำปี บริษัทจัดหางาน เพอร์ซันแนลฯ..

2016.09.14

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 บริษัทจัดหางาน เพอร์ซันแนลฯ

ได้จัดงานทำบุญประจำปี ที่สำนักงานอาคารอินเตอร์เชนจ 21 โดยมีท่านประธาน มิสเตอร์ยาซูชิ โอดาฮาระ เป็นประธานและมีผู้บริหารคนญี่ปุ่นและพนักงานคนไทย ร่วมทำบุญอย่างพร้อมเพรียง

กิจกรรมเริ่มจากการทำพิธีสักการะศาลพระภูมิ จากนั้นเป็นการถวายภัตราหารเพล จตุปัจจัยและสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป   เพื่อเป็นศิริมงคลแก่บริษัทและพนักงานทุกคน


 


 


 


pc3


pc4


pc5


pc6


pc7


pc8


pc9


pc10


pc11


pc12


pc13


pc14


pc15


pc16


pc17


pc18


pc19


pc20


pc21


pc22


pc23