..ทำบุญประจำปี บริษัทจัดหางาน เพอร์ซันแนลฯ..

2016.09.14

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 บริษัทจัดหางาน เพอร์ซันแนลฯ
ได้จัดงานทำบุญประจำปี ที่สำนักงานอาคารอินเตอร์เชนจ 21 โดยมีท่านประธาน มิสเตอร์ยาซูชิ โอดาฮาระ เป็นประธานและมีผู้บริหารคนญี่ปุ่นและพนักงานคนไทย ร่วมทำบุญอย่างพร้อมเพรียง
กิจกรรมเริ่มจากการทำพิธีสักการะศาลพระภูมิ จากนั้นเป็นการถวายภัตราหารเพล จตุปัจจัยและสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป   เพื่อเป็นศิริมงคลแก่บริษัทและพนักงานทุกคน

 

 

 

pc3

pc4

pc5

pc6

pc7

pc8

pc9

pc10

pc11

pc12

pc13

pc14

pc15

pc16

pc17

pc18

pc19

pc20

pc21

pc22

pc23