กิจกรรมเพื่อสังคม

2016.11.08


สโมสรโรตารี่ สุรวงศ์3350 ร่วมกับ มร.ยาซุชิ โอดาฮาระ (นายกสโมสรโรตารี่) บ.เพอร์ซันแนลฯ ได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรงเรียนต่างจังหวัดที่ห่างไกลทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรอยยิ้มของน้องๆ ผ่านกิจกรรมดีๆ เพื่อให้เด็กๆ ได้มีโอกาสรับสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ เช่น มีน้ำดื่มที่สะอาด มีหนังสือหลากหลาย มีจักรยานขี่มาโรงเรียน โครงการต่างๆของเรา อาทิเช่น


  • โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ โรงเรียนบ้านนาอุดม จ.สุรินทร์

  • โครงการ Library Project โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา (ราษฏ์สามัคคี) จ.อุบลราชธานี

  • โครงการจักรยานยืมเรียนจากประเทศญี่ปุ่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) จ.นคารสวรรค์

  • โครงการส่งมอบจักรยาน โรงเรียนภาคใต้ เช่น สงขลา ปัตตานี เป็นต้น