“เข้าร่วมประชุมการปฏิรูประบบแรงงานและคุ้มครองผู้บริโภค ณ อาคาร รัฐสภา๓ ทำเนียบรัฐบาล”

2017.01.20


วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา  บริษัทเพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบแรงงานและคุ้มครองผู้บริโภค ณ อาคาร รัฐสภา๓ ทำเนียบรัฐบาล

เนื้อหาการประชุมก็เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบริษัท สามารถใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลแรงงานได้ นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่บ.เพอร์ซันแนล ฯ ได้เข้าร่วมประชุมและได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับฐานข้อมูลแรงงานและการจ้างงานของบริษัทเอกชน

1484880042414

1484880038935

1484880035598