“ TNI JOB FAIR 2017 ”

2017.01.20เมื่อวันพุธ ที่ 18 มกราคม 2560 บ.เพอร์ซันแนลฯ ได้เข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน Job Fair 2017 ของนิสิตนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ณ อาคาร C

เพื่อรับสมัครงงานน้องๆที่กำลังเรียนชั้นปี 4  ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆนิสิตจำนวนมาก  รวมทั้งน้องๆปี 2-3 ที่สนใจงานพาทไทม์ ทั้งนี้ยังมีบ.ญี่ปุ่นเปิดรับสมัครงานมากกว่า 100 บริษัท

1484880032624 1484880021942 1484880018651 1484880013642 1484880007812