“Personnel Consultant Campus on tour..แรกพบก่อนจบ” กิจกรรมเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยและงานจ๊อบแฟร์สำหรับน้องๆชั้นปีสุดท้าย

2017.01.26

Personnel Consultant Campus on tour..แรกพบก่อนจบ


      ในทุกปี เราบริษัทจัดหางาน เพอร์ซันแนลฯ ได้ไปเยี่ยนเยือนมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณทลอย่างต่อเนื่อง ทั้งส่วนกลางงานกิจกรรมนิสิต คณะต่างๆ เช่น ภาษาญี่ปุ่น วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและอัพเดทน้องๆที่จะจบการศึกษา แนะนำและประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน รวมทั้งยังได้เข้าร่วมสัมนาแนะนำบริษัทสำหรับน้องจบใหม่จากสถาบันต่างๆ รวมถึงจัดสัมภาษณ์น้องๆที่กำลังศึกษาระดับชั้นปี 4 สาขาภาษาญี่ปุ่นด้วย


1481105378161


1481105469735 1481105670471 jobfair_10


JOB FAIR @ UNIVERSITY     


       นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมงาน JOB FAIR กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย ซึ่งในแต่ละปีได้รับความสนใจและการตอบรับจากน้องๆ นิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครงานและตำแหน่งงานที่น่าสนใจ อาทิเช่น


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) คณะวิศวกรรมศาสตร์และบริหารธุรกิจ


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยศิลปากร (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นต้น


ประมวลภาพบรรยากาศงานออกบูธรับสมัครงานจากน้องๆ มหาวิทยาลัยต่างๆค่ะ


jobfair_02 jobfair_01 1484880018651 1484880007812 1484880060630 IMG_6339 jobfair_08 jobfair_05