ก้าวสำคัญของการให้บริการมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

2017.01.26 

 

บริษัทจัดหางาน เพอร์ซันแนลฯ เราให้ความสำคัญกับการบริการเป็นอันดับหนึ่ง

วันนี้ เราได้ก้าวข้ามอีกขึ้นของมาตรฐานการให้บริการ

โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการให้บริการที่มีคุณภาพ สำหรับธุรกิจการให้บริการ

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาความพึงพอใจและความไว้วางใจจากลูกค้า

เราจะมุ่งมั่นให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับและปรับปรุงระบบการจัดการคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานนี้

.

นโยบายคุณภาพ

บริษัท จัดหางานเพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

            1.PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER(THAILAND) CO.,LTD. เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรโดยเชื่อมโยงระหว่างผู้ลงทะเบียนกับบริษัทตามความต้องการของลูกค้าและให้การแนะนำบุคลากรที่มีคุณภาพ

            2.กำหนดเป้าหมายด้านคุณภาพ และพยายามปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

            3.การปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายบนพื้นฐานที่ใช้บังคับและแนะนำทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าให้กับผู้ประกอบการ

            4.นำเสนอนโยบายคุณภาพนี้ ให้พนักงานของบริษัททุกคนและผู้มีส่วนได้เสียทราบโดยทั่วกัน

            5.มุ่งมั่นในการทำให้พนักงานและผู้คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีความสุขไปด้วยกัน

****************************************************************************

 

หางานสมัครงานฟรีที่เพอร์ซันแนลฯ นะคะ
สอบถามโทร 02-2608454
www.personnelconsultant.co.th/th