” เพอร์ซันแนลฯ ร่วมเปิดกล่องรับบริจาคกับมูลนิธิ สิกขาเอเชีย” เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กยากจนและผู้ด้อยโอกาส

2017.01.31


” เพอร์ซันแนลฯ ร่วมเปิดกล่องรับบริจาคกับมูลนิธิ สิกขาเอเชีย”

เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กยากจนและผู้ด้อยโอกาส

          บ.เพอร์ซันแนล ฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคผ่านกล่องบริจาคกับทางเรา เพื่อนำเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กยากจนและผู้ด้อยโอกาสได้มีการศึกษา มีความรู้ ความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น