พนักงานบัญชี ปวส. ศรีนครินทร์

2017.02.16


ประเภทธุรกิจ นำเข้าเครื่องจักร
ตําแหน่ง บัญชี-ธุรการ
เงินเดือน -13000
สถานที่ทํางาน ศรีนครินทร์ ประเวศ

Detail

รับผิดชอบงานด้านเอกสารทางบัญชีและการเงิน (พื้นฐาน)เพื่อนำส่งสำนักงานบัญชี เช่น การทำจ่าย, การลงบันทึกรับ-จ่ายประจำวัน และรวบรวมข้อมูลทางบัญชีเพื่อนำส่งผู้บังคับบัญชา เป็นต้น รวมถึงงานธุรการทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ-25
  • ภาษาไทย


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

สวัสดิการ
ประกันสังคม
ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุแบบกลุ่ม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ท่องเที่ยวประจำปี
โบนัสประจำปี
เงินช่วยเหลือเรื่องบุตรรายเดือน
สวัสดิการอื่นๆเช่น เงินช่วยเหลือค่าสมรส, เงินช่วยเหลือในตอนอุปสมบท, เงินช่วยเหลือค่าทำศพของครอบครัว

สนใจติดต่อ ศิริวรรณ 081-8249958
E-mail: siriwan@personnelconsultant.co.th