บรรยากาศงานจ๊อบแฟร์ @ คณะบริหาร ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน)

2017.02.17

วันที่  14  กุมภาพันธ์ 2560 บ.เพอร์ซันแนล ฯ ได้เข้าร่วมงานและออกบู๊ธ


รับสมัครงานน้องๆชั้นปี4


ที่ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)


ณ ห้องฟ้าใส (ชั้น1)


มีภาพบรรยากาศมาฝากกันค่ะ…