บรรยากาศงานจ๊อบแฟร์ @ คณะบริหาร ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน)

2017.02.17


วันที่  14  กุมภาพันธ์ 2560 บ.เพอร์ซันแนล ฯ ได้เข้าร่วมงานและออกบู๊ธ

รับสมัครงานน้องๆชั้นปี4

ที่ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

ณ ห้องฟ้าใส (ชั้น1)

มีภาพบรรยากาศมาฝากกันค่ะ…