2017.03.16

ประเภทธุรกิจ Games & Application Cartoon book Online
ตําแหน่ง Asst. Editor
เงินเดือน N/A
สถานที่ทํางาน Bangkok

Detail

Tel. 081-8680461 E-mail : jobs@personnelconsultant.co.th

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ23-35
  • ภาษาGood in English & Thai


ASST.EDITOR
1.เพศชายหรือหญิง อายุ 23-35 ปี
2.การศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ทำงานด้านบรรณาธิการ Editor หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2-3 ปี
4.ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ และมีทักษะการใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี (โดยเฉพาะการเขียน)
5.อัตราเงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์

บริษัทรับทำเกมส์ออนไลน์และหนังสือออนไลน์ สถานที่ทำงาน บีทีเอสพร้อมพงษ์- กทม.

สนใจสอบถามเพิ่มเติม 081-8680461 / 081-8680462
E-mail : jobs@personnelconsultant.co.th

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

Resume


ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.

 Comfirmed