เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง ” การปฏิรูประบบบริหารจัดการข้อมูลด้านแรงงาน ” ณ อาคารรัฐสภา ทำเนียบรัฐบาล

2017.03.17


บริษัทจัดหางานเพอร์ซันแนล คอนซันแตนท์ ได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนา
เรื่อง ” การปฏิรูประบบบริหารจัดการข้อมูลด้านแรงงาน “
จัดโดย คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

ณ หอประชุม อาคารรัฐสภา ทำเนียบรัฐบาล

นับว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับบริษัทและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพเรื่องแรงงาน การหางานของเราในตัวแทนภาคเอกชนค่ะ