“ออกบูธและรับสมัครงาน น้องชั้นปีที่4 สาขาภาษาญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง”

2017.04.26

“ออกบูธและรับสมัครงาน น้องชั้นปีที่4 สาขาภาษาญี่ปุ่น


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง”


ณ อาคารกรมหลวงฯ (ตึกอธิการ) ชั้น7 ห้อง 701


ตามที่คณะศิลปาศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดโครงการนำเสนอผลงานฝึกงานสหกิจศึกษา ของนักศึกษา ชั้นปีที่4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น


ในวันที่ 24-25 เม.ย. 2560 ในโอกาสนี้ บ.จัดหางาน เพอร์ซันแนลฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมงานเพื่อแนะนำบริษัทและออกบูธ รับสมัครงานน้องๆ สาขาภาษาญี่ปุ่น จำนวน 75 คน


ซึ่งทางบริษัทก็ได้รับความสนใจจากน้องๆเป็นอย่างดี