“เปิดโอกาสให้น้องๆ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หาประสบการณ์จากการฝึกงาน” (วันที่ 20 มี.ค. -26 พ.ค.60)

2017.05.29


บริษัทเพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ เปิดโอกาสให้ น้องใหม่ สาขา บริหารธุรกิจญี่ปุ่น และน้องซู สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้เข้ามาฝึกงานเป็นระยะเวลา 2 เดือน      ( ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม -26 พฤษภาคม 60 )  เพื่อเป็นประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับบริษัทญี่ปุ่น

ทางบริษัทหวังว่า น้องๆจะสามารถนำไปปรับใช้และขอให้น้องๆโชคดีในการทำงานต่อไปนะคะ :)*