รับสมัคร ด่วน!! — CIVIL ENGINEER — Leader Supervisor Level (ระดับสามัญวิศวกร)

2017.06.23ประเภทธุรกิจ CONSTRUCTION & ARCHITECTER
ตําแหน่ง CIVIL ENGINEER (สามัญวิศวกรโยธา)
เงินเดือน 30000-70000(N/A)
สถานที่ทํางาน BANGKOK

Detail
  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง

  • อายุ28-35

  • ภาษาGOOD IN ENGLISH
บริษัทญี่ปุ่นด้านออกแบบสถาปัตยกรรม งานก่อสร้างมีชื่อจากประเทศญีปุ่่น เปิดรับตำแหน่ง วิศวกรโยธา ดังนี้


1.เพศชายหรือหญิง สัญชาติไทยอายุ 28-35 ปี

2.การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา

3.มีประสบการณ์ทำงานวิศวกรโยธา วิศวกรไซต์หรือที่เกี่ยวข้อง 5-10 ปี

4.สื่อสารภาษาอังกฤษได้

5. *** มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร ระดับสามัญ ***

6.เงินเดือน สูงสุด 700000 บาท พิจารณาตามประสบการณ์


สนใจสอบถามโทร 081-8680461 / 02-2608454

E-mail : jobs@personnelconsultant.co.thName *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed