สานสัมพันธ์กับกิจกรรม ” PRIDE”

2017.08.17

กิจกรรมสานความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยและญี่ปุ่น


ผ่านกิจกรรม ” PRIDE”


 


เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560  บ.จัดหางานเพอร์ซันแนลฯ มี สังสรรค์ Meeting Company


ประจำเดือน สิงหาคม   โรงแรม S31 สุขุมวิม , กทม.


ซึ่งโดยปกติบริษัทก็จัดให้มีการทานอาหารร่วมกันและปาร์ตี้ประจำทุกเดือน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและกับนายญี่ปุ่น  เป็นการผ่อนคลายหลังจากที่ได้ทำงานกันมาอย่างเหน็ดเหนื่อย นอกจากนี้รวมถึงได้พูดคุย สร้างความสนุกสนาน เฮฮาผ่านกิจกรรมบิงโก เป็นต้น


แต่ครั้งนี้ พิเศษ เราได้มีโอกาสทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผ จัดโดย บ. Asian Indentity  กับกิจกรรม


” PRIDE” 


ได้ทำกิจกรรมร่วมกันที่แสดงถึงการทำงานเป็นทีมและความภาคภูมิใจร่วมกันของบริษัทผ่านกิจกรรมในฐานต่างๆ  ขอบอกเลยว่า  กิจกรรมดีมาก ได้เห็นความร่วมมือของพนักงานทุกคนเลยค่ะ


Cr.Asian Indentity Co.,Ltd.


>> ภาพกิจกรรม Pride