รับสมัคร — Retail Merchandise Planner — Textile Business

2017.07.24ประเภทธุรกิจ Garment & Textile
ตําแหน่ง Retail Merchandise Planner
เงินเดือน 40000
สถานที่ทํางาน Sathorn - BKK.

Detail
  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง

  • อายุ22-30

  • ภาษาGood Command in English
บริษัทผลิตและส่งออกสิ่งทอ เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ออฟฟิศ สาทร

เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Retail Merchandise Planner จำนวน 1 อัตราดังนี้


1.เพศชายหรือหญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี

2.การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาการบริหารธุรกิจ การตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง

3.มีประสบการณ์ตามสายงาน อย่างน้อย 1-2 ปี

4.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

5.อัตราเงินเดือน สูงสุด 40000 บาท พิจารณาตามประสบการณ์


สนใจสอบถามติดต่อ 081-8680461

E-mail : jobs@personnelconsultant.co.thName *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed