เปิดรับ — Sea Freight Manager — เน้นประสบการณ์ 7-10 ปี สายงานลอจิสติกส์

2017.09.18ประเภทธุรกิจ Freight & Logistics
ตําแหน่ง Sea Freight Manager
เงินเดือน 50-70K.
สถานที่ทํางาน BKK

Detail
  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง

  • อายุ35-50

  • ภาษาGood in English
1.ชายหรือหญิง อายุ 35-50 ปี

2.ปริญญาตรีหรือปริญญาโทขึ้นไป

3.มีประสบการณ์สายงาน Sea Freight , Logistics 7-10 ปี

4.สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

5.อัตราเงินเดือน 55000 บาทขึ้นไป หรือตามประสบการณ์


Send resume : jobs@personnelconsultant.co.th

Tel. 081-8680461 / 02-2608454
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed