เปิดรับสมัคร — Project Management Officer (Japanese Speaking)

2017.10.05


ประเภทธุรกิจ R&D of Automotive
ตําแหน่ง Project Management Officer (Japanese Speaking)
เงินเดือน 20000-40000
สถานที่ทํางาน BKK

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 21-25

ภาษา 1.Japanese N3 up
2.English Toeic 600 up

Project Management Officer (Japanese Speaking)

– Male/ Female, age around 22-25 years old
– Bachelor Degree in Engineering, Business or related field
– New graduate are welcome or have experience at least 0-1 year
– Good command in English (TOEIC 600 up) & Japanese Level N3 up

[Job Description]
– Manage project schedules by monitoring project progress, coordinating activities, and resolving problems to achieve the project and schedule
– Coordinate with internal Department and others
– Report issues to management as needed
– To performs miscellaneous job-related duties as assigned

Japanese leading company specialized in research and development of Automotive in Asia Oceania.
Salary : 20000-40000 (Depend on ability)


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed