ร้บสมัครเจ้าหน้าที่บีโอไอ / มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป / สื่อสารภาษาอังกฤษได้ / สถานที่-ระยอง **สนใจติดต่อ จิติพร 02-2608454

2018.01.04

ประเภทธุรกิจ TRADING -MACHINERY PARTS
ตําแหน่ง BOI
เงินเดือน 25,000-45,000
สถานที่ทํางาน RAYONG

Detail

BOI ALL FUNCTION

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ25-40
  • ภาษาENGLISH - GOOD

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed 1.ผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้ อายุไม่เกิน 35ปี
2.มีประสบการณ์ด้านบีโอไออย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
3.สื่อสารภาษาอังกฤษได้
4.สามารถปฏิบัติงานที่ระยองได้

***สนใจติดต่อที่ จิติพร โทร.02-2608454 , 081-8680462 หรือ อีเมล์ jitiporn@personnelconsultant.co.th or jitiporn@pcmt.in.th***