ร้บสมัครเจ้าหน้าที่บีโอไอ / มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป / สื่อสารภาษาอังกฤษได้ / สถานที่-ระยอง **สนใจติดต่อ จิติพร 02-2608454

2018.01.04


ประเภทธุรกิจ TRADING -MACHINERY PARTS
ตําแหน่ง BOI
เงินเดือน 25,000-45,000
สถานที่ทํางาน RAYONG

Detail

BOI ALL FUNCTION

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ25-40
  • ภาษาENGLISH - GOOD


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

1.ผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้ อายุไม่เกิน 35ปี
2.มีประสบการณ์ด้านบีโอไออย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
3.สื่อสารภาษาอังกฤษได้
4.สามารถปฏิบัติงานที่ระยองได้

***สนใจติดต่อที่ จิติพร โทร.02-2608454 , 081-8680462 หรือ อีเมล์ jitiporn@personnelconsultant.co.th or jitiporn@pcmt.in.th***