รับสมัคร Interpreter สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี ทำงานปราจีน สนใจติดต่อศรัณยา 063-9053091

2018.01.11


ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING
ตําแหน่ง Interpreter
เงินเดือน 30,000-50,000
สถานที่ทํางาน ปราจีนบุรี

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 23-35

ภาษา ญี่ปุ่น

บริษัททำเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่ววนรถยนต์
ทำงานนิคม304 ปราจีนบุรี
ทำงานวันจันทร์-เสาร์(เสาร์เว้นเสาร์) 8:00-17:00

คุณสมบัติ
– อายุไม่เกิน 35 ปี
– สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี

สนใจติดต่อศรัณยา 063-9053091


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed