เปิดรับสมัคร..ตำแหน่ง SALE เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป/ มีประสบการณ์ / สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี / ปฏิบัติงานที่นวนคร สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ คุณปรินดา(แคท) 063-8327792

2018.01.13

ประเภทธุรกิจ โรงงานผลิตตู้คอนโทรลไฟฟ้า
ตําแหน่ง SALE
เงินเดือน 15,000-40,000
สถานที่ทํางาน นวนคร

Detail

- เสนอขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ - จัดทำแผนการขายและดำเนินงานตามแผนการขาย - ดูแลลูกค้าและประสานงานกับลูกค้า - รับเอกสารเคลมจากลูกค้าแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  • คุณสมบัติเพศชาย
  • อายุ25-40 ปี
  • ภาษาสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

เป็นบริษัทญี่ปุ่น ทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตตู้คอนโทรลไฟฟ้า สถานที่ทำงาน : นวนคร
คุณสมบัติ
1.เพศชาย
2.อายุ 25-40 ปี
3.วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
4.ขับรถได้ และมีใบขับขี่
5.มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
6.สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Address

Birth Place

Tel

E-Mail*

Expected Salary

Available Work Place

1:
2:
3:
4:

Apply for Job

1:
2:
3:
4:

Educational History

Institution:
Major Subject:
Grade:
Degree:
Year:

Experience of Job(1)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(2)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Experience of Job(3)

Name of Company:
Business Category:
Destination:
Terms:
Address:
Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Comfirmed