รับสมัคร IT BUSINESSN ANALYST มีประสบการณ์การใช้ SAP SOFTWARE ทำงานธัญบุรี สวัสดิการดี สนใจติดต่อศรัณยา 063-9053091

2018.02.03


ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING
ตําแหน่ง IT BUSINESSN ANALYST
เงินเดือน 20,000-40,000
สถานที่ทํางาน ทำงานธัญบุรี ปทุมธานี

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 23-32

ภาษา อังกฤษ

บริษัทมหาชนจำกัด ผลิตฝาจีบน้ำอัดลม (สวัสดิการดี)
สถานที่ทำงานธัญบุรี ปทุมธานี
ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ (เสาร์ตามปฏิทินบริษัท) 8:10-17:10

คุณสมบัติ
– เพศชายหรือเพศหญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
– มีประสบการณ์การใช้ SAP SOFTWARE
– มีประสบการณ์พัฒนา APPLICATION / WEB
– เคยใช้โปรแกรม VISUAL STUDIO / SQL / ABAP
– สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

สนใจติดต่อศรัณยา 063-9053091


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed