ด่วนมาก!! ล่ามแอดมิน ภาษาญี่ปุ่น(N3 UP)//โรงงานผลิตเคมีชุบเคลือบอิเลคทรอนิก//นิคมอมตะนคร ชลบุรี//เพศหญิงหรือเพศชาย//จบใหม่หรือมีประสบการณ์//อายุ23-36ปี//สนใจติดต่อ กวาง 092-2836869

2018.02.03


ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - CHEMICAL ผลิตภัณฑ์เคมีชุบเคลือบอิเลคทรอนิก
ตําแหน่ง ล่าม แอดมิน
เงินเดือน 18000-40000
สถานที่ทํางาน อมตะนคร ชลบุรี

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 20-36

ภาษา สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ระดับดี (N3ขึ้นไป)

POSITION : ล่ามแอดมิน ภาษาญี่ปุ่น (N3 UP)
– สื่อสานประสานงานระหว่างนายญี่ปุ่นกับคนไทย
– แปลเอกสารอื่นๆ
– งานธุรการอื่น ประมาณ 30 %

ประเภทธุรกิจ : MANUFACTURING – CHEMICAL ผลิตภัณฑ์เคมีชุบเคลือบอิเลคทรอนิก
ที่อยู่ : นิคมอมตะนคร ชลบุรี
เวลาทำงาน : จ – ศ
เวลา : 07.30 – 16.30

คุณสมบัติ
– เพศหญิง หรือเพศชาย
– อายุ 23-36 ปี
– จบใหม่หรือมีประสบการณ์ล่ามในโรงงาน
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นต้นไป
– สามารถสื่้อสารภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับดี (N3 ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ :
-TRANSPORTATION
-MEAL
-FULL ATTENDANCE
-SOCIAL INSURANCE
-HEALTH INSURANCE
-PROVIDENT FUND
-UNIFORM
-HEALTH CHECK
-TELECOMMUNICATION

*** หากสนใจติดต่อมาที่ กวาง 092-2836869 หรือส่ง email: wachiraya@personnelconsultant.co.th ***


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed