ส่วนหนึ่งของผู้สมัครงานที่ได้งานเดือนมกราคม 2561 ^^

2018.02.09


ส่วนหนึ่งของผู้สมัครที่ได้งาน ประจำเดือน มกราคม 2018 ^^
บ.เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจให้เราจัดหางานให้


คำแนะนำ ติชม จากทุกท่านจะเป็นพลังในการให้บริการที่ดียิ่งๆขึ้นไปค่ะ