เปิดรับ — 1. LAWYER OFFICER 2. INVESTMENT DEVELOPER — เน้นประสบการณ์ตรง — ภาษาอังกฤษดีมาก

2018.02.14


ประเภทธุรกิจ FUND MANAGEMENT (NEW SET UP)
ตําแหน่ง 1.LAWYER 2.INVESTMENT DEVELOPER
เงินเดือน N/A พิจารณาตามประสบการณ์
สถานที่ทํางาน BKK

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-35

ภาษา GOOD IN ENGLISH

บริษัทญี่ปุ่นธุรกิจด้าน การจัดการกองทุนและการลงทุน (New Set up company)
มีบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นและสาขาทั่วโลก กำลังจะมาเปิดสาขาในเมืองไทย ประมาณเดือน มีนาคม 2561
สถานที่ทำงาน กทม. เปิดรับสมัครงพนักงานในตำแหน่งงาน 2 อัตรา ดังนี้

1. LAWYER
– ชายหรือหญิง อายุ 25-35 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีหรือโทขึ้นไป สาขา กฎหมาย
– มีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมาย หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2-5 ปี ขึ้นไป
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก
– อัตราเงินเดือน สูงสุด 70,000 บาท พิจารณาตามประสบการณ์

2.INVESTMENT DEVELOPER
– ชายหรือหญิง อายุ 25-35 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีหรือโทขึ้นไป สาขา การเงิน บริหารความเสี่ยง เศรษฐศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน การลงทุน บริหารความเสี่ยง กองทุนหรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3-5 ปี ขึ้นไป
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก
– อัตราเงินเดือน N/A พิจารณาตามประสบการณ์

สนใจสามารถส่งเรซูเม่ที่ jobs@personnelconsultant.co.th


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed