ด่วนรับสมัคร PURCHASING MANAGER สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์จัดซื้ออย่างน้อย 7 ปี สนใจติดต่อศรัณยา 063-9053091

2018.02.22


ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING-CHEMICAL
ตําแหน่ง PURCHASING MANAGER
เงินเดือน 50,000-70,000
สถานที่ทํางาน บางนา-ตราด ก.ม.19 อ.บางพลี สมุทรปราการ

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ

ภาษา สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี หรือ N-2 ขึ้นไป
สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

บริษัทผลิตเคมีภัณฑ์
สถานที่ทำงาน บางนา-ตราด ก.ม.19 อ.บางพลี สมุทรปราการ
ทำงานวันจันทร์-เสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์) 7:30-16:30

คุณสมบัติ
– เพศชายหรือเพศหญิง
– อายุ 35-45
– มีประสบการณ์จัดซื้ออย่างน้อย 7 ปี
– สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี หรือ N-2 ขึ้นไป
– สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

สนใจติดต่อศรัณยา 063-9053091


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed